גרימת לידה

במידה ומתעורר הצורך לבצע הפסקת לידה בהריון שגילו מעל 12 שבועות, תבוצע ברוב בתי החולים פעולת גרימת לידה הנקראת “בוארו”.

פעולת גרימת לידה כרוכה בהחדרה של תרופות אל צוואר הרחם או חלל הרחם הגורמות לכיווץ הרחם, ולריקון תוכן ההריון. תהליך גרימת לידה יכול להימשך מספר ימים, וכרוך בכאבים. בתום הלידה מועברת האישה אל חדר ניתוח, בו תבוצע גרידה כדי לוודא כי חלל הרחם נקי לחלוטין.