Archives for November, 2007.

גברים נגד אלימות מינית

By eyal | Published November 9th, 2007

סקר שפורסם לאחרונה מלמד כי הנושא שמטריד יותר מכל את הישראלים הוא האלימות.
אנו עדים, רואים וחווים סוגים שונים של אלימות.
נהיגה אלימה בכבישים, שיח אלים באמצעי התקשורת, אלימות בני נוער במקומות בילוי, ונדליזם וגילויי גזענות במגרשי הכדורגל.
למעשה בכל מקום הנקרה בדרכינו מלווה אותנו האלימות. זוהי אלימות נראית, מוחשית מאוד
שמקורותיה ידועים וצפויים, לכן החברה נאבקת ומתגוננת בפניה באמצעות הכלים המקובלים בחברה דמוקרטית.