החיפוש הניב 19 תוצאות

על ידי קפצוליזונות
ב' מרץ 07, 2016 5:31 pm
פורום: אלימות במשפחה
נושא: אני_לבד
תגובות: 2
צפיות: 5143

Re: אני_לבד

:cry2: :cry3: :cry2:
אבלאתלא_את_כל_היוםבצבא@@%#%%^^%ואתיודעת......טוב.......רעלי_רק_את_יודעתלמה
:cry2: :(
על ידי קפצוליזונות
ב' מרץ 07, 2016 5:28 pm
פורום: תקיפה מינית
נושא: השתיקה הארורה
תגובות: 2
צפיות: 5288

Re: השתיקה הארורה

"מאחוריהיצירה" תודהשוב_ששיתפתאת_זה_חשוב_מאוד_ ;cool1:
"אמה" זה_חלק_מסדרה==האנטומיהשל גריי)*&.6.5ואני_אישית יודעתשהמחקר_נכוןואמיתי*&&אין_ליזיןלחפש_אז#%^%&צטרכיפשוטלהאמין
על ידי קפצוליזונות
ה' פברואר 25, 2016 3:11 pm
פורום: תקיפה מינית במשפחה
נושא: בואי_נדבר_על_זה
תגובות: 5
צפיות: 5984

Re: בואי_נדבר_על_זה

שיר_סליחהעל הברבי_כוחושל_הרגל.....טוב......
בנותשלהפורום_בי$€/=÷בי=%$$:להתראות!תהיו חזקות
:(
על ידי קפצוליזונות
ה' פברואר 25, 2016 3:06 pm
פורום: תקיפה מינית במשפחה
נושא: בואי_נדבר_על_זה
תגובות: 5
צפיות: 5984

בואי_נדבר_על_זה

אני_אוהבת_אותך_יותר_מאת_עצמי_אבל_הוא_אנס_אותי_בגללך%\€שאתהמשכתבחיים שלך_בלעדיו......טוב......הואשכב איתי_עםאחותו_וקרא לי שיר_הואקראלישיר_כיאת עזבת_והואהיהלבד_אז הואהרביץלי ואנסאותי_ובמשךשנה שלמהעד שחזרת_קראלי שיר.....טוב...... אנילא את_והוא_מפלצת_מפלצתשאנסה אותי_בגללך!אני לאצריכה_את האתרהזה_ואניאשמו...
על ידי קפצוליזונות
ב' פברואר 22, 2016 9:52 am
פורום: אלימות במשפחה
נושא: אני_לבד
תגובות: 2
צפיות: 5143

אני_לבד

הוא_ הכניס _אגרוףבבטן _בפרצוף×%/$€£ דחף לקיר צלףבגב ברגל@×=/\$הוא כיבהעליסגריה_נשךליבשפתיים..... טוב......אני לבד מולו_הואכבר_לא_יכול_לגעת_להרביץ...טוב.....אבלאני×=/$עדייןמפחדתעדיןכואבלי......טוב......היאבצבא_וטוב......אנילבד!קשהלי
על ידי קפצוליזונות
ב' פברואר 15, 2016 9:47 am
פורום: תקיפה מינית
נושא: טריגר
תגובות: 1
צפיות: 5061

Re: טריגר

אני יודעת_אהובהיפהשלי£$\%==לוחמת_אני יודעת!הכל יהיהבסדר!אני כאן
על ידי קפצוליזונות
ב' פברואר 15, 2016 9:44 am
פורום: אלימות במשפחה
נושא: מי_היה_מאמין_שיש_לו_נקודת_שליטה
תגובות: 0
צפיות: 4409

מי_היה_מאמין_שיש_לו_נקודת_שליטה

איןמאושרת_ממני!אחרי_סדרת;!!&÷$$התעללויות_פיזיתומיניתבי ובדברהכי יקרליבעולם הזה!גיליתי איךלשלוט_באפסהזה! יש לוחיים_אחריםמסתבר%×€×$חברה שלאיודעתכלום ממה שהואעושה!הואמתנדב\€€בכלמני מקומות£$\/€£אזז האפסכן יכול_לשלוטבעצמו אבלבחרשלא!/#$!€ונחשואצלמי הכוחעכשיו_אצליבןשרמוטה_כירם תתקרבאלי אולחברהשלי\÷÷$÷$...
על ידי קפצוליזונות
ו' פברואר 12, 2016 10:51 am
פורום: אלימות במשפחה
נושא: ארז יובל _ או_ שיותר_ נכון _להגיד _אבא
תגובות: 1
צפיות: 4772

Re: ארז יובל _ או_ שיותר_ נכון _להגיד _אבא

אם לא הבנת_איןלך הזכותיותר_להקרא חן#$@^^&)*&&&%!#זה השםמשפחה שלי!ולך אין יותרמשפחה!
על ידי קפצוליזונות
ו' פברואר 12, 2016 10:48 am
פורום: אלימות במשפחה
נושא: ארז יובל _ או_ שיותר_ נכון _להגיד _אבא
תגובות: 1
צפיות: 4772

ארז יובל _ או_ שיותר_ נכון _להגיד _אבא

ארז זה _השם שלו_ יובל זה השם השני שלו _ושם משפחהאיןלו_כיאין לומשפחה! ישלי כלכך_הרבהלהגיד לך*%&בןזונה מזדייין_לקחתלי תילדות_נתת ליצלקותבמקום#$%@הבן המקוללשלך רקמכות_מכותומין זהמה_שלימדתאותו! אתהיכול להיותגאה_הבןשלך יותרגרועממך_אחרי מהשהוא עשהאתמול_איןלזה מחילה#%$#%החברה הכיטובהשלי_אתהחברה הכיטובה...
על ידי קפצוליזונות
ה' פברואר 11, 2016 1:07 pm
פורום: תקיפה מינית
נושא: הכאבים ששרפו אותי וצילקו את נשמתי הפכו להיות מי שאני ואני הפכתי לכלום
תגובות: 2
צפיות: 5193

Re: הכאבים ששרפו אותי וצילקו את נשמתי הפכו להיות מי שאני ואני הפכתי לכלום

זהכי אתלא מקשיבה לי_אמרתילך אתמול#$#לאהיית צריכה להפסיק לכתובבאמצע_אני יודעתכמה זה קשה_הרגע סיימתילכתוב ואניכבר שעתייםמול המסך!אבלאת אמרתלי חייב להוציא!אנילא הכריחאותך$##$כי לאבניגוד להשואהשדפקת לי אתמול_אנילא דנה!ממשלא!! אבלאני כן יגידלך בתור חברהבתור משפחה_את חייבתלהוציא ממךאת מה שקרהשם! :cry3: וז...
על ידי קפצוליזונות
ה' פברואר 11, 2016 12:57 pm
פורום: אלימות במשפחה
נושא: 1203שניות(טריגר)
תגובות: 2
צפיות: 5950

1203שניות(טריגר)

הכרתי מישהו_אהבתיאותו יותרמכל דבר בחייםשלי*&^%לפעמייםהיינו יושביםאצלו בדירה_לראותסרט_באחתהפעמים......טוב.............נירדמתי_שחזרתי לביתבבוקר_אבא שליעמדבכניסה(ארז אנילא קוראתלו אבא)ומאחוריועם חגורהאחשלי(טל)ארזאמר לי(זונה_מופקרת_שרלילהאת בושהלמשפחה)נתן לי סטירה*&^ושאל איפהישנתי#@$%$(אצל חברה)...
על ידי קפצוליזונות
ה' פברואר 11, 2016 10:41 am
פורום: אלימות במשפחה
נושא: יובל וטל קפצו לי אני יורקת עליכם אפסים
תגובות: 4
צפיות: 5596

Re: יובל וטל קפצו לי אני יורקת עליכם אפסים

;cool1:
(טריגר)*#^%&אין בעיה!
על ידי קפצוליזונות
ד' פברואר 10, 2016 12:45 pm
פורום: תקיפה מינית
נושא: לעמוד מולו^טריגר
תגובות: 7
צפיות: 6450

Re: לעמוד מולו^טריגר

אוווווווווץ=זה ההשוואה הכימגעילה שיכולתלעשות_הבנתיאותך$€£%#אין בעיה זכריטוב טוב תשיחה הזאת\\\!
על ידי קפצוליזונות
ד' פברואר 10, 2016 12:43 pm
פורום: תקיפה מינית
נושא: לעמוד מולו^טריגר
תגובות: 7
צפיות: 6450

Re: לעמוד מולו^טריגר

הבנתי_ואז הואאיים שהוא ישחטאותי במקום אם את לא תעשי מה שהואאומר$€£להמשיךאו_שאתממשיכה?????
על ידי קפצוליזונות
ד' פברואר 10, 2016 12:40 pm
פורום: תקיפה מינית
נושא: לעמוד מולו^טריגר
תגובות: 7
צפיות: 6450

Re: לעמוד מולו^טריגר

לאא לאאאאממש לא!זה היהרעיון שלך_בואי תרשמי לאתר_מוציאיםשם&$€אפשרלשתף$אתת תהיהשקטה יותר עם עצמך! תמשיכיאו שאני ממשיכה#$€£

עבור לחיפוש מתקדם